انگلیسی
جمعه ١٥ مرداد ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی
کتاب ها

تألیف‌ها

1-8- تألیف کتاب آماده سازی نتایج تحقیق برای چاپ در مجلات ISI(برای رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست)، نویسندگان: قاسم حبیبی بی بالانی و یحیی ابراهیم نژاد، چاپ اول، 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

Advances in Buffalo-Cattle Nutritionand Rumen Ecosystem2-8- ترجمه کتاب

 (اکوسیستم شکمبه و تغذیه گاو و گاومیش)، نویسندگان: یحیی ابراهیم نژاد و صمد زمانزاد قویدل، چاپ اول، 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

3-8- تألیف کتاب پرورش شترمرغ، نویسندگان: یحیی ابراهیم نژاد و پژمان عطریان، چاپ اول، تابستان 1390، انتشارات آییژ.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.