انگلیسی
يکشنبه ١٩ ارديبهشت ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی
مقالات کنفرانس

مقالات ارایه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی

1-3-  8th Asian Pacific Poultry Conference. Bangkok 2007, March 5-6, 2007.                عنوان

Effects of Ionophorous Anticoccidial Drugs Salinomycin and Lasalocid on the Performance of Broiler Chicks and the Relationship of These Drugs to Supplementary Methionine

2-3- کنفرانس (XII EUROPEAN POULTRY  (EPC2006) در شهر ورونا ايتاليا، 10 الي 14 سپتامبر 2006 با عنوان

Effect of citric acid and microbial phytase enzyme on performance and phytate utilization in broiler chicks

3-3-               6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences. Tokyo, Japan, August 21-25, 2007.                                                                                

عنوان

Effects of Corticosterone intake as Stress-related Hormone on Broiler Chickens

 Tohid Vahdatpour1, Masoud teshfam2 and Yahya Ebrahimnejhad1

1 Islamic Azad University of Shabestar, Iran and 2 Islamic Azad University of Tehran, Iran

     

3-4- کنفرانسXXIII World's Poultry Congress  در شهر بریزبن استرالیا، 29ژوئن الي 4 جولای 2008 با عنوان

 

The effects of combination of ethylene diamine tetra acetic acid and microbial phytase on the egg quality characteristics in laying hens

 

3-5- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در کنگره EAAP 2008  در شهر ویلنیوس لیتوانی، 24 الی 27 آگوست 2008 با عنوان

The effects of combination of ethylenediaminetetraacetic acid and microbial phytase on the concentration of some minerals of serum and parameters of mineralization of tibia in commercial laying hens

3-6- ارایه مقاله‌های زیر به صورت پوستر در کنگره EAAP 2009  در شهر بارسلون اسپانیا، 24 الی 27 آگوست 2009 با عنوان

1- Effects of combination of ethylenediaminetetraacetic acid and microbial phytase on the serum concentration and digestibility of some minerals in broiler chicks

2- The study of ensiling residues of Iran fruit and vegetable in autumn

3- Performance enhancement by using acidifiers in poultry diets

 

3-7- ارایه مقاله‌های زیر به صورت پوستر در 2nd Mediterranean Summit of WPSA  در شهر آنتالیا کشور ترکیه، 4 الی 7 اکتبر 2009 با عنوان‌های

1- The effect of corn particle size on the performance and visceral organs weight in Japanese quail

2- Effect of sex on the performance and carcass yield of Japanese quail (Coturnix Japonica)

 

3-8- ارایه مقاله‌های زیر به صورت پوستر در2nd International Veterinary Poultry Congressدر شهر تهران کشور ایران، 20 الی 21 فوریه 2010 با عنوان‌های

1- Combination of EDTA and microbial phytase on digestibility of some nutrients and mineralization parameters of tibia bone in broilers

2- Effect of different levels of perlite on leucine aminopeptidase mucosal enzymes activity small intestinal of broilers

3-9- ارایه مقاله به صورت پوستر در کنگره EAAP 2010  در جزیره کرت (شهر هراکلیون) یونان، 24 الی 27 آگوست 2010 با عنوان

Combination of citric acid and microbial phytase on digestibility of calcium and phosphorous and mineralization parameters of tibia bone in broilers

3-10- 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International symposium on Agricultural Technology, 25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.

عنوان

Carcass characterizes and performance of broiler chickens affected by multi enzymes mixture in diet.

3-11-  ارایه مقاله‌های زیر به صورت پوستر در3nd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing countriesدر شهرNakhon Ratchasimaکشورتایلند، 26 الی 29 جولای 2011 با عنوان‌های

1- Effect of dietary nitrogen corrected-true metabolism energy and digestible amino acids on broiler breeder reproductive performance.

2- Effect of different levels of perlite on blood parameters in broiler chicks.

3-12- ارایه مقاله به صورت شفاهی درThe 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011) July 26-29, 2011  Nakhon Ratchasima, Thailandبا عنوان

Effect of dietary nitrogen corrected-true metabolism energy and digestible amino acids on broiler breeder reproductive performance.

 3-13- ارایه مقاله به صورت پوستر در International Conference on Asia Agriculture and Animal   (IPCBEE vol.13 (2011) IACSIT Press, Singapore)در کشورسنگاپوربا عنوان

Effects of diets formulation based on digestible amino acids and true metabolism energy on egg characteristics and reproductive performance of broiler breeder 

3-14- ارایه مقاله به صورت پوستر در کنگره EAAP 2011  در شهر Stavanger کشور نروژ 29 آگوست الی 2 سپتامبر 2011 با عنوان‌های

1- Effects of Combination of citric acid and microbial phytase on serum concentration and digestibility of some minerals in broilerchicks (Yahya Ebrahimnezhad, Naser Maheri Sisi, Abolfazl Aghajanzadeh Golshani, Akbar Darvishi).

2- Performance of broiler chickens fed starter diet containing Aspergillus meal (Fermacto) (K. Pahlevan Afshar, H. Sadeghipanah, Y. Ebrahimnezhad, N. Asadzadeh, M. Nasrollahi).

3-15- ارایه مقاله به صورت پوستر در کنگره Herbal Production in Animal Health and Nutrition  در شهر Antalya  کشور Turkey9-10سپتامبر 2011 با عنوان

1- Comparison of antioxidant effects of Oregano and Thyme powders in hatchability at different times in storage parts of eggs on laying Japanese quail (Vahid Gholipoor Abbasi, Habib Aghdam Shahryar, Yahya Ebrahimnezhad)

3-16- ارایه مقاله به صورت پوستر 15th AAAP Animal Science Congress (AAAP2012) January 26-30, 2012  Thammasat University, Thailandبا عناوین

1- Effect of Dietary ChromiumSupplementation onBiochemical Parameters of BroilerChicks (Yahya Ebrahimnezhad, Shayan Ghanbari, Behrad Eshratkhah)

2- Comparing of the Effects of Antibiotic (Virginiamycin) and Probiotic (Primalac and Protexin) on Performance and Immune System in Broiler Chicks (Yahya Ebrahimnezhad, Sadegh Fathi).

3-17- ارایه مقاله به صورت پوستر در Poultry Science Association 102nd Annual Meetingدرشهر San Diego, Californiaکشور امریکادرJuly 22-25, 2013  با عنوان

1-   Influence of zinc oxide nanoparticles on growth performance, carcass quality and growth index of immune organs of broiler chickens (Farhad Ahmadi, Yahya Ebrahimnezhad, Naser Maheri-Sis, Jamshid Ghiasi Ghalehkandi).

3-18- ارایه مقاله به صورت پوستر در International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering (BCEE-2014)در کشور امارات متحده عربی شهر دوبی درMarch 17-18, 2014 با عنوان

1-The Effect of Dietary Zinc Oxide Nanoparticles on the Antioxidant State and Serum Enzymes Activity in Broiler Chickens During Starter Stage (Farhad Ahmadi, Yahya Ebrahimnezhad, Naser Maheri-Sis, Jamshid Ghiasi Ghalehkandi).

 

3-19- ارایه مقاله به صورت پوستر در Iran Nanotechnology Initiative Council (INSC)در کشور ایران شهر تهران درFebruary 19-20, 2014 با عنوان

1- The Impact of Zinc Oxide Nanoparticles on the Antioxidant State and Hematological Parameters of Broiler Chickens during Starter Stage (Farhad Ahmadi, Yahya Ebrahimnezhad, Naser Maheri-Sis, Jamshid Ghiasi Ghalehkandi).

 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمي-ترويجي

1-4- مجله چكاوك دوره هفتم، شماره 4، زمستان 1377 با عنوان جنبه‌های متابوليك و ژنتيك محدوديت غذايي در پرندگان اهلي جوان

2-4- مجله تغذيه دام و طيور شماره 38، صفحه 28 با عنوان مشكلات تغذیه‌ای و اسكلتي طيور

3-4- مجله چكاوك دوره يازدهم، شماره 3، پاييز 1381 با عنوان سندرم كبد چرب در مرغان تخم‌گذار

4-4- مجله آموزش‌های علمي كاربردي وزارت جهاد سازندگي سال دوم و شماره اول و دوم با عنوان استفاده از آنزيم فيتاز در خوراک طيور در چين

5-4- مجله چكاوك دوره هفدهم، شماره 4، زمستان 1387 با عنوان استفاده از پودر ضایعات کشتار گاهی طیور به عنوان یک منبع پروتئینی در جیره‌های غذایی طیور

5-5- فصلنامه علمی-تخصصی علوم دامی، سال اول، پیش شماره اول، پاییز 1384 با عنوان سود مندی استفاده از یونوفور ها در گاو های شیرده (ترجمه مقاله

Ipharraguerre, I. and J.H. Clark. 2003. Usefulness of ionophores for lactating dairy cows: a review. Anim. Feed Sci. Tech. 106:39-57)

5-6- مجله تخصصی جهان دام‌پروری، نشریه تخصصی علوم دامی و بیو تکنولوژی، سال هفتم، شماره 30، دی و بهمن 1389 با عنوان اثرات تزریق درون تخم مرغ گلوکز بر رشد، صفات جوجه کشی و میزان گلوکز خون در جوجه‌های گوشتی (مهدی سلمان زاده، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، رحیم بهشتی، ابوالفضل قربانی و حسن رحیمی اسکویی)

 

 مقالات ارایه شده در کنفرانس‌های داخلي

1-5- سومين سمينار بهداشت و بیماری‌های طيور دانشگاه شيراز ارديبهشت 1381 با عنواناثر داروهاي يونوفور ضد كوكسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر عملكرد جوجه‌های گوشتي و ارتباط اين داروها با مكمل متيونين.

2-5- همايش سراسري علمي-پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان تبريز شهريور 1381 با عنواناثر داروهاي يونوفور ضد كوكسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر عملكرد جوجه‌های گوشتي.

3-5-همايش سراسري علمي-پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اقليد فارس تير ماه1382با عنوانتأثیرداروهاي يونوفور ضد كوكسيديوز سالينومايسين و لازالوسيدبر تركيب لاشه، تري گلیسیرید و كلسترول پلاسما و خاكستر استخوان ران جوجه‌های گوشتي.

4-5- دومين همايش سراسري دانشجويي بيولوژي جامعه نگاهي به آينده دانشگاه فردوسي مشهد 21 الي 22 ارديبهشت ماه 1385 با عنوان تأثیر اسيد سيتريک و آنزيم فيتاز ميکروبي بر عملکرد مرغان تخم‌گذار تجارتي تغذيه شده با جيره بر پايه ذرت-کنجاله سويا.

5-5- سمينار ملي زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند 26 الي 27 ارديبهشت ماه 1386 با عنوان اثرات ترکيب اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد و آنزيم فيتاز ميکروبي بر عملکرد و پارامتر هاي معدني شدن استخوان در جوجه‌های گوشتي.

6-5- سمينار ملي زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند 26 الي 27 ارديبهشت ماه 1386 با عنوان جايگزيني سطوح مختلف کنجاله کلزا به جاي کنجاله سويا بر عملکرد مرغان تخم‌گذار تجارتي.

7-5- سمينار ملي زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند 26 الي 27 ارديبهشت ماه 1386 با عنوان اثر سن و نوع تغذيه چربي بر عملکرد و فاکتور هاي بیو‌شیمیایی تخم مرغ مرغان مادر گوشتي.

8-5- سمينار ملي زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند 26 الي 27 ارديبهشت ماه 1386 با عنوان پاسخ پارامترهاي بیو‌شیمیایی خون به افزايش انرژي جيره با استفاده از چربی‌های مختلف.

9-5- سمينار ملي زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند 26 الي 27 ارديبهشت ماه 1386 با عنوان Feed Quality for Food Safety with Special Reference to Mycotoxins      

10-5- ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج 7  الي 8 آذرماه ماه 1386 با عنوان تأثیر سطوح مختلف آکواوک ارگوسان روی عملکرد و میزان بقای ماهی قزل‌آلای رنگین کمان انگشت قد (مقاله انتخاب شده توسط کمیته منتخب داوران به عنوان مقاله برتر رتبه سوم).

11-5- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در اولین همایش منطقه‌ای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد میانه 11 اسفندماه 1386 با عنوان اثر ترکیبی اسيد سيتريك و آنزيم فيتاز ميكروبي روی خصوصیات کیفی تخم در مرغان تخم‌گذار تجارتی.

12-5- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در چهارمین سمینار منطقه‌ای امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد کوه 15 الی 16 اسفندماه 1386 با عنوان اثر ترکیبی اسيد سيتريك و فيتاز ميكروبي روی غلظت برخی مواد معدنی سرم و پارامتر های استخوان ساق پا در مرغان تخم‌گذار تجارتی.

13-5- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در دومین همایش ملی دانشجویی صنعت طیور ایران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز 4 الي 5 اردیبهشت ماه 1387 با عنوان بررسی تأثیر افزودنی‌های یونوفر سالینومایسین و مادورامایسین بر عملکرد و اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی.

14-5- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در اولین همایش منطقه‌ای تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه 1  الي 2 خرداد ماه 1387 با عنوان بررسی اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در جیره‌های حاوی فسفر قابل دسترس کم.

15-5- ارایه مقاله به صورت پوستر در سومین کنگره علوم دامی کشور دانشگاه فردوسی مشهد24 الي 25 مهرماه 1387 با عنوان تأثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله منداب کانادایی به جای کنجاله سویا بر عملکرد مرغان تخم‌گذار تجارتی.

16-5- ارایه مقاله به صورت پوستر در نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان 3 الي 5 دی ماه 1387 با عنوان بررسي تأثير افزودنی‌های يونوفر (سالينومايسين و سمدورامايسين) بر عملكرد و اجزای لاشه جوجه‌های گوشتي.

17-5- ارایه مقاله به صورت پوستر در نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان 3 الي 5 دی ماه 1387 با عنوان جایگزینی سطوح مختلف کنجاله منداب کانادایی به جای کنجاله سویا بر عملكرد جوجه‌های گوشتي.

18-5- سمينار بهبود کمیت و کیفیت لاشه دام و طیور پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 6 خرداد ماه 1388 با عنوان تأثیر روغن کلزا و منبع مس بر روی عملکرد رشد و وزن اندام‌های دستگاه گوارشی جوجه‌های گوشتی.

19-5- ارایه مقاله به صورت سخنرانی در همایش منطقه‌ای ایده‌های نو در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) 29 الي 30 مهر ماه 1388 با عنوان اثرات سطوح مختلف پیش مخلوط ویتامینی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی.

20-5- اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس 12 آبان ماه 1388 با عنوان بررسی وضعیت ایمنی علیه ویروس آنفلوانزای H9N2در گله‌های گوشتی پای کشتار در استان آذربایجان شرقی.

21-5- ارایه مقاله به صورت پوستر در چهارمین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران) دانشگاه کردستان 22 الي 23 اردیبهشت ماه 1389 با عنوان اثر سطوح مختلف اسيد سيتريك روي عملكرد و بازده عمل فيتاز ميكروبي در جيره‌هاي حاوي فسفر قابل دسترس كم در جوجه بلدرچين‌هاي ژاپني.

22-5- همایش علوم کشاورزی و صنایع وابسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر 17 دی ماه 1388 با عناوین: الف) اثرات منابع و سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر وزن تخم و تولید تخم در بلدرچین‌های مادر ژاپنی. ب) بررسی اثر اسید آلی (آلتیمیت اسید)، پری بیوتیک (آمکس)، پروبیوتیک (بیوپلوس 2 ب) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. ج) بررسی اثر افزودن برخی آنزیم‌ها در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی.

23-5- اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فرآویژه دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1 الی 2 اردیبهشت 1389 با عنوان بررسی اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک، اسید آلی و آنتی بیوتیک بر عملکرد و جمعیت اشرشیا کلی در ایلئوم جوجه‌های گوشتی.

24-5- ارایه مقاله به صورت پوستر در چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران 29 الی 30 شهریور ماه 1389 با عنوان حذف مکمل پیش مخلوط مواد معدنی در دوره‌های مختلف پرورش و اثرات آن بر بازده لاشه و استخوان ساق پای جوجه‌های گوشتی.

26-5- ارایه مقاله به صورت پوستر در پنجمین همایش منطقه‌ای ایده‌های نو در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) 27  الي 28 بهمن ماه 1389 با عناوین:

1-  اثرات سطوح مختلف کنجاله کنجد بر عملکرد جوجه‌های گوشتی (یحیی ابراهیم نژاد و میر آیدین یوز باشی). 2- تأثیر تزریق (In ovo)گلوکز داخل تخم مرغ مادر های گوشتی بر صفات جوجه کشی و میزان گلوکز خون در جوجه‌های تفریخ شده (مهدی سلمان زاده، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، رحیم بهشتی، حسن رحیمی اسکویی و جواد قانونی). 3- تأثیر تزریق داخل تخم مرغی گرلین بر فعالیت آنزیم لوسین آمینو پپتیداز مخاط روده کوچک جوجه‌های گوشتی (جمشید قیاسی قلعه کندی، حبیب اقدم شهریار، یحیی ابراهیم نژاد، رامین سلامت دوست نوبر، رحیم بهشتی و علیرضا لطفی). 4- اثرات تزریق داخل تخم مرغی (In ovo)هورمون لپتین بر هماتوکریت، غلظت هموگلوبین و تعداد گویچه قرمز خون در جوجه‌های تفریخ شده (حسن رحیمی اسکویی، جمشید قیاسی قلعه کندی، علیرضا لطفی، یحیی ابراهیم نژاد، کیوان هاتفی نژاد و مهدی سلمان زاده).

27-5- اولین همایش منطقه‌ای دامپزشکی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 24 فروردین ماه 1390 با عناوین:

1- اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و فیتاز میکروبی روی قابلیت هضم ماده خشک، پروتیین و نسبت راندمان پروتیین در جوجه‌های گوشتی (یحیی ابراهیم نژاد). 2-اثر استفاده از سطوح مختلف اسید سیتریک بر عملکرد جوجه بلدرچین‌های ژاپنی (یحیی ابراهیم نژاد، جمشید قیاسی قلعه کندی و ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی).3- بررسی اثرات مصرف پره بیوتیک مانان الیگو ساکارید بر روی صفات تولید مثلی در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده (توحید وحدت پور، ناصر ماهری سیس، یحیی ابراهیم نژاد و سینا وحدت پور).

28-5- همایش ملی تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 13 و 14 آذرماه 1392 با عناوین:

1- تأثیر مکمل آنزیمی در جیره­های غذایی بر پایه ذرت-کنجاله سویا بر عملکرد جوجه­های گوشتی (مهدی محمودی ایران­زاد، یحیی ابراهیم­نژاد و ذبیح­اله نعمتی). 2- تأثیر افزودن آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز و اسید آلی به جیره غذایی بر عملکرد و شاخص­های رشد در جوجه­های گوشتی (مهدی محمودی ایران­زاد، یحیی ابراهیم­نژاد، کیوان هاتفی­نژاد و ذبیح­اله نعمتی).

29-5- سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران 18-20 بهمن ماه 1394 با عنوان ارزیابی اثرات پروبیوتیکی سویه­های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد و شاخص­های خونی بلدرچین­های ژاپنی در طول دوره پرورش (سید علیرضا سیادتی، یحیی ابراهیم­نژاد، غلامرضا صالحی جوزانی و جلال شایق).

30-5- هفتمین گنگره علوم دامی ایران دانشگاه تهران 17 و 18 شهریور ماه 1395 با عنوان بررسی اثرات اسانس گیاهان دارویی گزنه و مارچوبه بر برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی (حسن فتحی، یحیی ابراهیمنژاد، سید عبدالله حسینی، حسن صادقی پناه و جلال شایق).

31-5- ششمین گنگره علوم دامی ایران دانشگاه تبریز 5 و 6 شهریور ماه 1393 با عنوان مقایسه اثر اسانس ریحان با آنتی­بیوتیک و پروبیوتیک بر فراسنجه­های عملکردی جوجههای گوشتی (سید رضا ریاضی، یحیی ابراهیم­نژاد، سید عبدالله حسینی، امیر میمندی­پور و ابوالفضل قربانی).

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.