انگلیسی
پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
ورود به سایت شخصی

دکتر یحیی ابراهیم نژاد

دانشیار پایه 15 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

 

E-mail: ebrahimnezhad@iaushab.ac.ir

E-mail: ebrahimnezhad@gmail.com

مقالات کنفرانس

مقالات ارایه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی

1-3-  8th Asian Pacific Poultry Conference. Bangkok 2007, March 5-6, 2007.                عنوان

Effects of Ionophorous Anticoccidial Drugs Salinomycin and Lasalocid on the Performance of Broiler Chicks and the Relationship of These Drugs to Supplementary Methionine

2-3- کنفرانس (XII EUROPEAN POULTRY  (EPC2006) در شهر ورونا ايتاليا، 10 الي 14 سپتامبر 2006 با عنوان

Effect of citric acid and microbial phytase